Intervju med psykiatriker Christian Simonsberg om gränssättning i patientmöten

Intervju med psykiatriker Christian Simonsberg om temat för föreläsning på Marstrands Havshotell 19 januari, utförd av Maria Zetterlund Gustafsson 

Kunskap, lättsam rörelseglädje, avkoppling och gemenskap! Tätt packad salutogenes!
Varmt välkomna till att delta i våra evenemang i Vem tar hand om Doktorn?

Varmt och kollegialt från Jill & Maria 

Dela vidare

Lämna en kommentar

Jill Taube