Min bakgrund med Pressbilder

Min bakgrund med Pressbilder

Jag heter Jill Taube, är läkare, föreläsare, författare och dansinstruktör. Min mission är att bidra till ökad psykisk hälsa. Det försöker jag med på olika sätt, i mitt eget företagande och i uppdrag. Bland annat genom att lyfta det friska även hos den som är sjuk. Att se till det friska istället för att försöka bota det sjuka, att ha ett salutogent perspektiv istället för ett patogent.

Goda levnadsvanor gör bättre hälsa!

Mitt CV i korthet senaste 10 åren

  • 2007-2013 hade jag en fantastisk tid som projektledare för implementering av metoden FaR (Fysisk aktivitet på recept) i Stockholms Läns Landsting. Mycket mer finns att säga om denna tid och allt jag lärde mig, alla kontakter jag fick. Här föddes  nog entreprenören Jill!
  • 50% i Värmlands läns landsting som ledare för ett projekt i psykiatrin som heter: Bättre levnadsvanor och ska utbilda personalen som i sin tur ska stötta patienterna att ha goda levnadsvanor. 2013-2014.
  • 2012-2014 arbetade jag 20% som projektledare för  ett nationellt projekt som för Svenska Psykiatriska Föreningen och vår uppgift var att utbilda våra kollegor i landet om levnadsvanor. Uppdragsgivaren var  Svenska Läkaresällskapet som i sin tur fick uppdraget av Socialstyrelsen.  Jag hade förmånen att blogga på båda hemsidorna för projektets räkning.  
  • Från januari 2015 så har jag arbetat på den spännande mottagningen PBM med patienter med stress och smärta. Från och med i höst avslutar jag min anställning där.
  • Sedan hösten 2015 har jag varvat att vara doktor, föreläsare, författare och kanske ALLRA MEST dansinstruktör och arrangör av DansSteget.
  • Expertuppdrag för Socialstyrelsen och Svenska Läkaresällskapet.
  • Sedan 2015 är jag en del i det fortsatta levnadsvaneprojektet, i ett delprojekt som handlar om att beakta hela hälsan, även för den som har psykisk ohälsa. Uppdragsgivare är Svenska Läkaresällskapet.

Resten av tiden gör jag verkligen lite av varje. En del kan ge inkomster och annat inte. Det mesta är just nu vansinnigt roligt. Mina föreläsningar hittar du här.

Mitt dansintresse är stort och jag har varit krönikör för danstidningen Får jag lov en period.

Min allra käraste bebis just nu är DansSteget, en verksamhet som växer och mår bra! Här på hemsidan finns flikar för de olika delarna av min verksamhet.

På twitter är jag mera ”psykiatrisk” och så lite annat. Följ mig gärna där: @sjalochkropp

PRESSBILDER

Fotograf: Hanna Karlberg
Fotograf: Marie-Louise Schyberg
Motiv: Jill Taube Danssteget
Fotograf: Thomas Carlgren
Användningsrätt: Enligt avtal Fri användning
Annan publicering kontakta fotografen

Kontakt

Skicka  mejl.

Kalendarium

Jill Taubes kalendarium.

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!