DansSteget Koncept – Basutbildning

Är du intresserad av att börja använda kunskap om fysisk aktivitet och psykisk hälsa och ha kravlös dansglädje i behandlingsarbete eller i egen kursverksamhet? Pandemin ritade om kartan även för oss och vi ställde in. Nya datum kommer för hösten/ vintern. Så länge kan du kontakta oss för att få din kurs exklusivt för bara dig eller ditt team på jobbet. Vi gillar alla men våra hjärtan klappar mycket för vård, skola och omsorg. Där tror vi att DansSteget gör allra mest nytta.

DansSteget fyllde 5 år  2019 och vi vågar påstå att vi samlat på oss erfarenhet och att tankarna som födde verksamheten nu kan kallas för ett koncept och kan användas som en metod. Här får du en start eller om du redan arbetar med liknande metoder, en påbyggnad och påfyllning. Jag, Jill Taubes som grundare och verksamhetsansvarig får ibland nypa mig i armen. Inte över hur stora vi är eller hur mycket pengar vi tjänar, för så är det inte, MEN över vilken dansglädje och gemenskap DansSteget skapat och skapar.

Metoden som vuxit fram innebär att kunskap om hälsa och rörelseglädje i form av ledarledd dans förmedlas VID VARJE TILLFÄLLE under en kurs eller i en annan kontext. Kunskapen kan förmedlas på olika sätt, via en katedral föreläsning, en intervju med en person med egen psykisk ohälsa eller samtal i grupp. Vi fokuserar på psykisk hälsa, men utesluter inte den fysiska och särskilt inte samband dem emellan. Rörelseglädjen har sin bas i dans och är en blandning av olika dansstilar/dansträningsformer. Vi blandar friskt latinska rytmer (vi är Zumba-instruktörer flera av oss), Linedance, Bollywood, afrikanskt, orientaliskt, hip-hop och det som kan passa. Vi vill tona ned prestation till förmån för dansglädje och gemenskap och har lyckats väl med detta. Viktigt att betona är att det inte är pardans eller dansterapi. Vi ledare småpratar så klart gärna med deltagarna, men håller en tydligt gräns gentemot behandling och frågor om den egna ohälsan. Vår ambition är att vara salutogena, det vill säga lyfta friska faktorer.

Arbetet har utvärderats på högskolenivå (Gymnastik- och idrottshögskolan) av blivande hälsopedagoger och kontinuerligt utvärderats i vår egen verksamhet. Men har sett att depression minskar och att DansStegets form är uppskattat.

Vi ger nu DansSteget Koncept som är DansStegets grundstenar teoretiskt och praktiskt, underbyggt med vetenskap i flera moment. Själva metoden DansSteget är inte ännu beforskad, men vi underbygger vetenskapligt fakta om fysisk aktivitet och psykisk (o)hälsa, effekt av fysisk aktivitet på hela vår hälsa, dansens effekt, metoder för att stötta beteendeförändring och annat som förmedlas under helgkursen. Mr info under KURSUPPLÄGG.

Genomförda

2019

2-3 november i Stockholm

Lokal: Din Insida i Gamla stan i Stockholm. 12 platser. Genomförd! Redan nu har en deltagare lett ett pass med en av våra instruktörer. Hurra hurra säger vi!

2-3 februari i Stockholm

Sagt om kursen 2-3 februari: ”Roligt och tillåtande! Danssteget är ÄKTA dansglädje. Att det finns hänvisning till vetenskapliga studier. Kul, men lite läskigt att leda. Ett par timmar till på söndagen hade fungerat. ”

Vi fick lite ris men mest ros från vår första kurs i  februari, framför allt hade vi (läs Jill Taube) försökt proppa in för mycket teori. Till nästa gång ska det presenteras annorlunda.

 

Datum för utbildning 2020

 

 

 

 

Nu som uppdragsutbildning enbart!

 

Pris

Pris: 8000:- inklusive moms.  Då ingår: Kursen som helhet, kursbok (Fysisk aktivitet som medicin), koreografier på ett USB som du får. Lättare lunch både lördag och söndag, som serveras i kurslokalen. Fika och frukt. Tillgång till oss ledare för support vid uppstart av egen verksamhet. För en hel grupp, ex personalgrupp snickrar vi ett paketpris.

Vill du och en kollega eller god vän gå tillsammans? Erbjudande att gå två för samma pris, plus 350:- i materialkostnad om du vill ha kursbok och USB med koreografierna. Först till kvarn!

Ungefärliga tider under kursdagarna och kursupplägg:

Uppdelat i förmiddag och eftermiddag med lunchuppehåll och varje pass har både teoretiska och praktiska block, dag 1 något mer teoretiskt än dag 2.

Kursupplägg av det teoretiska blocket:

Presentation av DansSteget
Folkhälsobegrepp i korthet: Vad är primärprevention? Sekundärprevention? Hälsans bestämningsfaktorer.
Fysisk aktivitet: Vad är fysisk aktivitet? Definition,  olika sätt att betrakta och kategorisera fysisk aktivitet.
Stillasittande, vardagsaktivitet och fysisk träning.
Att bedöma och mäta fysisk aktivitet.
Metoden Fysisk aktivitet på recept
Effekten av fysisk aktivitet vid de största kroppsliga folksjukdomarna (diabetes, hjärt-kärlsjukdom, högt blodtryck)
Effekten av fysisk aktivitet vid psykisk ohälsa, fokus på depression och ångest. En central del av kursen!
Samsjuklighet mellan kroppens och psykets sjukdomar.
Kort om beteendeförändring och metoder för att stötta det hos på individnivå.
Vad har vi att luta oss emot när det gäller behandling?  Vilka myndigheter och andra samlar kunskap och hur förpackas den?
Var kan verksamhet som DansSteget eller liknande vara aktuell? ( diskussion)

Ovanstående är lämpliga moment att ta med, men ni som deltagare är alltid med och formar innehållet, med era erfarenheter och önskemål. Det som är kursiverat prioriteras. Är de flesta från hälso- och sjukvården kan vi fokusera på exempelvis metoder som är aktuella för personal. Är det mest intressant med att prat om psykisk ohälsa så gör vi det.

Kursupplägg av det praktiska blocket, som också innehåller viss teori:

Genomgång av vilken typ av dans som används, ex inte pardans eller dansterapi.
Upplägg av ett pass: uppvärmning med sittande dans, balans mellan styrka och flexibilitet, variation i tempo, nedvarvning och eventuell stretch.
En masterclass  av de olika dansstilar som DansSteget använder inleder.
”Pedagogiska steg”:  några grundläggande och användbara  latinska dansstilar lärs ut: salsa, reggaeton, cumbia och merengue bryts ner i ett långsamt tempo och lärs ut.
Vi kommer att dansa och lära ut 2-3 koreografier från vardera 3 ”dansstilar”:  influerat av Zumba Gold, Linedance och DansStegets egna stil. Vi tränar och lär in dessa och filmat material/ anteckningar kommer att lämnas ut.

Vem kan gå kursen?

Kursen är fri för vem som helst att söka, men störst nytta har du som har en grundläggande utbildning i hälso- och sjukvård och eller i folkhälsa, är hälsopedagog, behandlingsassistent eller liknande. Detta gäller framför allt  att kunna tillgodogöra sig de teoretiska momenten och att kunna föra detta vidare i egen verksamhet och/ eller  utbildning.

I den praktiska delen/ dansen har du nytta av viss dansvana, men den går också att ha som en start och inspiration för din egen rörelseglädje. Med andra ord är nybörjare välkomna, men undervisningen förutsätter viss vana att dansa eller annan träning och går relativt snabbt.

Kontakta oss om du undrar om något. 

Du får:

All undervisning båda dagarna av två ledare/ lärare.
Det finns kaffe, the, smörgås (du fixar din egen)  och energitillskott med nötter och frukt. Vi bryter när vi behöver vila och fylla på med energi.
Dokumentation av både presentationer och koreografier.
Litteraturhänvisningar och en del material.
Diskussion / inspiration om hur du går vidare
Nya dansvänner

Kursansvarig: Jill Taube, läkare, specialist i psykiatri,  ägare av och verksamhetsansvarig på DansSteget. Instruktörskompetens i: Zumba Fitness, Zumba Gold, Zumba Kids och Linedance. Har ansvar för helheten och kursupplägg, teoretisk undervisning, lättsam dans (DansStegets egen stil) och linedance. Deltar i all dans. Svarar på praktiska frågor. Du får kontaktuppgifter när du anmält dig.

Medarrangör: Ingeborg Belfrage Grönlund, hantverkspedagog,  kompetent och mångfacetterad  dansinstruktör. Har instruktörskompetens i Zumba Fitness, Zumba Gold, Zumba Kids, Aqua Zumba, Strong by Zumba, dansar Bollywood och är dansledare på Friskis. Har ansvar för dansen som helhet och dess kvalité och har pedagogiska steg.

 

Ingeborg Belfrage Grönlund

 

 

Efter avslutad utbildning kan du:

Använda din basutbildning och starta egna grupper, söka uppdrag i offentlig verksamhet eller börja prova på hos andra som vikarie. Du arbetar under eget namn och i verksamhet, det vill säga du kan inte använda DansSteget som namn. Är du efter utbildning intresserad av att arbeta med oss eller starta upp franchising så är vi öppna och välkomnande för att diskutera detta!
Blir denna utbildningshelg ett delmoment för dig och du inflikar den i annat är du förstås också välkommen att göra det. Du ansvarar själv för allt du förmedlar, både teoretiskt och praktiskt, men vi kommer att finnas tillgängliga för support ett tag efter avslutad utbildning.

Anmälningsprocedur:

Efter anmälan kommer bekräftelse och en faktura på anmälningsavgift (800:-). Att skicka in en intresseanmälan är inte bindande, först när du betalat anmälningsdelen bekräftar vi ömsesidigt att du kommer på kursen och du betalar hela avgiften. Efter detta kan kursen överlåtas men inte avbokas.

Vi vinnlägger oss om att vara interaktiva och uppmuntrar deltagarna att bidra med sina egna erfarenheter! Jag Jill tackar också min stora inspiratör och föregångare Anna Duberg när det gäller dans för bättre liv  och hennes verksamhet ”Dans för hälsa”. 

Anmäl dig här. Välkommen!

Pris: 8000 kronor inkl moms

Jill Taube

Anmäl dig här. Välkommen!

Pris: 8000 kronor inkl moms

Anmäl dig här. Välkommen!

Pris: 8000 kronor inkl moms