DansSteget GIH- Hälsoprojekt

Information om GIH och Hälsopedagogstudenter!

Under just den här våren har det varit för få studenter för att GIH ska dra igång Hälsoprojekt på samma sätt som tidigare. Vi i DansSteget hoppas förstås på att det blåser fler och livligare hälsovindar och står med putsade dansskor och delar med oss av kunskap och dansglädje.

Samarbetet med GIH har nu över fyra år på nacken.  Under höstterminerna är det stiltje för just detta, men till vårterminen 2020 kommer vi igång igen.

Du måste ha en pågående kontakt i hälso- och sjukvården för att kunna delta. Du får svara på en hälsoenkät, träna tillsammans med andra i en eller fler grupper under ledning av blivande hälsopedagoger under cirka åtta veckor och i den del som DansSteget ansvarar för, också Jill Taube.

Nu är det uppehåll!

Motiv: Jill Taube Danssteget
Fotograf: Thomas Carlgren
Användningsrätt: Enligt avtal Fri användning
Annan publicering kontakta fotografen

Kom istället på våra ordinarie kurser och träffar eller boka en enskild omgång via DansSteget Solo!

Jill Taube