DansSteget GIH- Hälsoprojekt

Samarbetet med GIH har nu över fyra år på nacken.  Under höstterminerna är det stiltje för just detta, men till vårterminen 2020 kommer vi igång igen.

Du måste ha en pågående kontakt i hälso- och sjukvården för att kunna delta. Du får svara på en hälsoenkät, träna tillsammans med andra i en eller fler grupper under ledning av blivande hälsopedagoger under cirka åtta veckor och i den del som DansSteget ansvarar för, också Jill Taube.

Nu är det uppehåll!

Motiv: Jill Taube Danssteget
Fotograf: Thomas Carlgren
Användningsrätt: Enligt avtal Fri användning
Annan publicering kontakta fotografen

Kom istället på våra ordinarie kurser och träffar eller boka en enskild omgång via DansSteget Solo!

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!