Föreläsningar & kurser-kontakta mig för förslag!

DansSteget Koncept – Basutbildning

Mer info och anmälan till DansSteget Koncept här.

En helgkurs med teori och praktik under uppbyggnad. Meningen är att erbjuda en  grundutbildning för att driva DansSteget i en franchising-modell. Hur det kan se ut med ömsesidighet och hur avtal kommer att utformas är på planeringsstadiet.

Förkunskaper: För dansdelen krävs att du är antingen licensierad eller utbildad dansinstruktör av något slag eller mycket erfaren. För teori/ föreläsningsdel krävs antingen en sjukvårdsutbildning eller hälsopedagog/coach. Är du en kombo av båda och vill driva DansSteget? Perfekt.

Innehåll i teorin:  Kunskap om hur fysisk aktivitet påverkar den psykiska hälsan. Metoden FaR, (Fysisk aktivitet på recept) och kunskapssammanställningen FYSS.  Riktlinjer som styr sjukvården och är relevant för kursen. Presentation av DansSteget, koncept, historik och utvärdering.

Praktik: Dans. DansStegets bas är koreograferad dans eller dansträning som har tydliga rötter i något tydligt, exempelvis Linedance, Bollywood, afrikansk dans eller förstås Zumba. Det är aldrig pardans och inte heller dansterapi. En van instruktör får själv utforma sin del av en klass och sätta sin prägel på den, utifrån ovanstående.

Tidpunkt: 11-12 januari, Stockholm

Ort: Stockholm, Stadshagen. Teori och praktik kommer att vara i samma hus och som grädde på moset håller vi två DANSPASS på Friskis och Svettis, Lindhagen.

Huvudbudskap: Låt teori och praktik ”gifta sig”. Låt kropp och knopp vara med!

Dansglädje

Hemma hos föreläsning  

Boka mig en timme för en Hemma-hos-föreläsning. Du står för lokal och fika och bjuder in de och hur många du vill. Priset diskuterar vi. Brukar- och anhörigföreningar betalar det man kan och tycker att det är värt! Gäller samma format, det vill säga ”Hemmahosformatet”!


Den hållbara människan

En ny föreläsning som växte fram under hösten, som ett rent beställningsjobb. Det är  SKF som i en samlad utbildning erbjuder ingenjörer att bli något som man kallar för HÅLLBARHETSINGENJÖRER. Spana in tankesmedjan SMGC.
Jag fick en förfrågan att belysa området people utifrån de 3 områdena: Planet, people, profit. I mitt huvud blev det en heldag om  DEN HÅLLBARA MÄNNISKAN. Det hela gick av stapeln i Sundsvall i slutet av november. Det var en utmaning! Jag fick mestadels positiv respons på mitt upplägg, men också förstås reflektioner och konstruktiva förslag till förändringar.

Mitt upplägg blev: Hälsan (kroppslig och själslig), beteendeförändring utgående från Motiverande samtal (MI) som teori och så eget arbete.
Kontakta mig för en diskussion! Den kan kortas ner till en halvdag, ”pimpas” med aktiva pauser och inspiration. Eller så bara användas som den är!


Själ och kropp

Kan kroppen läka själen? Kan promenader bota en depression? Hur kommer det sig att dans får själen att spinna av lycka? Finns det forskning som verkligen visat att man kan behandla ångest med träning?  Hur gör man? En genomgång av vad forskningen säger om området och så ”klipp” från verkligheten.

Se en inspelad föreläsning när Jill föreläste i psykiatrin i Norrbottens läns landsting.


Kerstin Thorvall – dansen och svärtan

Kerstin ThorwallKerstin Thorvall tog plats; som författare, som kvinna och som den hon var. Hennes liv var kanske mer besvärligt än enkelt, men när passion kom i hennes väg flyttade hon inte på sig. Hennes författarskap var nyskapande, hon skrev om hur det verkligen var, inte om hur det borde vara. Livet beskrevs i alla sina smärtor, glädjeämnen och tillkortakommanden. Sent i livet skulle hon accepteras som en riktig författare och få komma in i finkulturens salonger. Först när hon skrev en trilogi om föräldrarnas äktenskap och sin egen uppväxt räknandes hon. Många gånger fanns ångest och depression som en följeslagare med henne och ibland kunde dans, bättre än något annat lindra. En föreläsning om Kerstin Thorvall, hennes svärta och dansen, om henne och med hennes ord. Självklart så ingår dans. Balansen mellan prat och dans bestämmer du som uppdragsgivare.


Motion, motivation och metod

Utbildning om fysisk aktivitet, metoden fysisk aktivitet på recept och beskrivning av motiverande tekniker.


När dansen vände livet

Berättelser om hur dans vänt livet! Gett meningen tillbaka, skapat nätverk, gett tillträde till gemenskap eller på annat sätt verkligen betytt något. Jag har träffat och intervjuat några människor som får ”komma till tals” och så får Kerstin Thorvalls dansresa ge färg åt föreläsningen.


Goda levnadsvanor och ett gott liv – hänger det ihop?

Hur mycket kan du själv påverka din hälsa? Vad säger forskning och vems ansvar är det att du mår bra? Vilket stöd finns det att få i sjukvården och vad kan du göra själv.


Psykiatri för ignoranta

Vad är depression? Inte använder man elchocker  nuförtiden? Vad är ångest? Vad är en psykos och hur kan det bli så? En introduktion om vad psykisk sjukdom är och hur de vanligaste behandlingarna ser ut. Hur tar man sig fram i sjukvården när man inte mår bra? En kort presentation av hur vården kan vara uppbyggt och vad som kan vara bra att känna till om psykisk ohälsa. Och vad man själv kan göra för att uppnå och bevara psykisk hälsan. En föreläsning som växer fram tillsammans med dig som kund utifrån dina behov.


De föreläsningar jag har kan flätas ihop till längre utbildningar eller kombineras på andra sätt.


Skrivkurser:

Jill Taubes Veranda  är platsen för Skrivkurs vecka 26, sedan 4 år. Följ länken för att läsa mer om innehåll och planering för nästa år. På bilden är jag tillsammans med Lena Havel, skrivpedagog som var en mycket uppskattad lärare på kursen 2017.

Jill Taubes Veranda ordnar helgkurser på beställning/uppdrag. Då behöver jag 2-3 månaders förberedelse. Kontakta oss för diskussion.

FYSS 2017

FYSS betyder fysisk aktivitet i sjukdomsprevention (att förebygga) och sjukdomsbehandling och är ett mycket viktigt dokument för att påverka folkhälsan i Sverige. Konkret innehåller boken FYSS  samlad evidens (vetenskapligt framtagna rön) för hur fysisk aktivitet påverkar olika sjukdomstillstånd.

Föreläsningar och workshops kan ha den form som en uppdragsgivare har nytta av.  Det kan delas upp i olika områden exempelvis hjärta-kärl, psykisk ohälsa, smärttillstånd, cancersjukdom och kopplas till skyddande faktorer där fysisk aktivitet är den mest framträdande. En exposé över de vanligaste sjukdomarna kopplade till levnadsvanor och riktlinjer för hälsa-och sjukvården kan också vara med.

I varje föreläsning ingår aktivitet i form av rörelser, dans eller det som passar målgruppen.

Föreläsningen passar utmärkt bra som kick-off eller som en del av en planeringstid där man avser att lyfta upp frågor som rör personalens hälsa.

Stressväktarna

Motionsgrupper som kombinerar fysisk aktivitet och utbildning i stresshantering. Vill du ha rådgivning om stresshantering
Kontakta mig.

Jill Taube