Jämställd folkhälsa- Utvecklingsdag för politiker och tjänstepersoner i Västervik

Datum: januari 20, 2020
Tid: 00:00 - 00:00
Plats: Västervik
Uppdrag:  att föreläsa om levnadsvanor för en jämställd hälsa och lyfta fram riktlinjer och visa på möjliga samarbete mellan region och kommun samt leda en av  workshops. 1. ANDTS (alkohol, narkotika, doping, tobak och spel) 2. Goda levnadsvanor (jag) 3. Hälsofrämjande samhällsplanering (den vill jag gå på själv :-)) Slutet tillfälle.
Dela vidare

Workshop med Narrativ medicin

Start: januari 18, 2020 - Slut: januari 19, 2020
Tid: 00:00 - 00:00
I januari ska jag se till min egen påfyllning,  jag ska på en  två dagar lång workshop i Narrativ medicin.  Jag superlängtar och ser det som en livsviktig motvikt till den till 1000% mätbara sjukvården. Här är en länk till deras grupp på FB.    
Dela vidare

DansSteget Sol till Brela Kroatien

Start: maj 29, 2020 - Slut: juni 6, 2020
Tid: 00:00 - 00:00
Plats: Brela Kroatien
Vi reser till underbart vackra Brela och tar med oss vårt koncept- kunskap, dansig rörelseglädje och gemenskap. Läs mer här. Direkt till VING och anmälan.
Dela vidare
Jill Taube