Jämställd folkhälsa- Utvecklingsdag för politiker och tjänstepersoner i Västervik

Datum: januari 20, 2020
Tid: 00:00 - 00:00
Plats: Västervik
2020

Uppdrag:  att föreläsa om levnadsvanor för en jämställd hälsa och lyfta fram riktlinjer och visa på möjliga samarbete mellan region och kommun samt leda en av  workshops.

1. ANDTS (alkohol, narkotika, doping, tobak och spel)
2. Goda levnadsvanor (jag)
3. Hälsofrämjande samhällsplanering (den vill jag gå på själv :-))

Slutet tillfälle.

Dela vidare
Jill Taube